När du installerar ditt larm, snåla inte in på rökdetektorer!

” Det finns många orsaker till att det blir en eldsvåda och man kan inte alltid förvissa sig om att ingenting händer bara genom att släcka alla ljus när man lämnar hemmet. Eld kan bli resultatet av allt ifrån elledningar till åska. Även solljus kan i vissa fall innebära brandrisk när ett vattenglas står exponerat. Om man är hemma kan man många gånger hantera problemen som uppkommer utan att det behöver innebära skador eller risk för hälsan. Om man inte är där kan dock en rökdetektor inte göra mycket. I vilket fall var det situationen för några år sedan! ”

Klicka på länken för hela artikeln!