Jag har aldrig ägt en bil, och det är av en ganska enkel anledning. I och med att jag aldrig tagit körkort har det inte varit så aktuellt även om vi ibland talat om att ha en bil när jag bott i kollektiv där de som har körkort kan stå för den rollen och vi andra får betala bilen. Det visade sig vara lite komplicerat i och med att försäkringsbolag inte vill låta en försäkra bilar hur som helst och ifall flera olika personer skall äga en bil och den som försäkrar inte har något körkort kan det bli ganska problematiskt. Det finns säkert bra metoder för att ordna det i alla fall i och med att försäkringsbolag vill att man skall vara kund, men då tyckte vi inte det kändes nödvändigt så vi lät bli att skaffa något fordon.